Perfektní večer u krbu: nejdříve dřevo, potom brikety


Kdo chce optimálně využívat svého moderního topeniště, měl by kombinovat dřevo s hnědouhlenými briketami. Dřevo, připravené na spálení v topeništi, je tradičním palivem pro každé topné zařízení. Rychle se spálí, má dlouhý plamen, topeniště rychle vyhřeje a poskytne vám radost z romantické hry plamene. Dřevo je proto ideálním palivem, když se má topeniště využívat pouze občas.

Pokud však chcete strávit dlouhé večery před svým krbem, doporučujeme vám, abyste po vyhoření dřevěných briket Heizprofi, určených pro krb, vložili do žároviště nejdříve dřevo a potom brikety.

Vysoce hodnotné palivové dřevo a brikety se dají koupit jako čistě zabalené zboží v obchodech s palivovým dřevem, nebo ve spotřebitelských obchodech a obchodech se stavebninami  pod jednotným názvem „Heizprofi“.

 

Tak se to dělá!

Prosím dbejte při zapalování na pokyny v provozním návodu vašeho topného zařízení.

Zapálit oheň.Vložte vhodnou zapalovací látku, dostatečné množství tenkého dřeva na zapálení a několik briket hnědého uhlí na čistý rošt. Uved’te regulaci vzduchu / posunovátko do zapalovací polohy, popř. otevřete zcela přísun vzduchu. Když je palivo zcela zapáleno, nastavte regulaci vzduchu / posunovátko na žádaný výkonnostní stupeň podle návodu na obsluhu přístroje, popř. snižte přísun vzduchu. (Nedostatečný přísun vzduchu vede k doutnání). Nikdy nepoužívejte nevhodné zapalovací prostředky, jako např. benzín.

Topný provoz.Po zapalovací fázi vznikne žároviště. Pro topný provoz setřeste popel dolů, popřípadě prohrabte žároviště. Přiložte do žáru několik hnědouhelných briket a nastavte regulaci vzduchu / posunovátko na postavení zážehu nebo zcela otevřete přísun vzduchu. Když je palivo zažehnuto, nastavte regulaci vzduchu / posunovátko na žádanou tepelnou hodnotu.

 Udržování žáru. Před nočním klidem položte do žároviště dvě až čtyři brikety hnědého uhlí a počkejte, ažzačnou hořet. Potom nastavte regulaci vzduchu / posunovátko podle provozního návodu. Ráno příštího dne potom nejprve setřesete popel nebo prohrabete žároviště, a poté můžete vložit do žáru dřevo nebo několik briket hnědého uhlí. Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem topný provoz.