Produkty

Produkty z hnědého uhlí

Produkty z hnědého uhlí

Hnědouhelné brikety jsou klasickým palivem pro tradiční přístroje na pevné palivo jako jsou automatická kamna, kamna na vaření a jednotlivá kamna. Dnes se často používají v kombinaci se dřevem v moderní přístrojích na pevná paliva.

více

Produkty z černého uhlí

Produkty z černého uhlí

Produkty z černého uhlí jsou vysoce energetickými pevnými palivy pro tradiční kamna, která jsou vybavena roštovým topeništěm (etážová a ústřední topení, automatická kamna a kamna na vaření). Vždy, když nízké vnější teploty vyžadují více tepla v místnostech, poskytují produkty z černého uhlí útulné teplo a zároveň je jich zapotřebí malé množství. Vzhledem ke svým stáložárovým vlastnostem jsou ideálním palivem dokonce i za mrazivých zimních dnů.

více