lignite energy pulverized

LE pulverized je vysoce hodnotným průmyslovým prachovým palivem s nízkým obsahem síry, vyrobeným sušením a rozmělněním hnědého uhlí.

více

 

Podnik

Pod zastřešením firmy RV je Rheinbraun Brennstoff GmbH (RBB) odbytovou společností pro uhelné produkty všeho druhu.

více
 

porýnském revíru

V porýnském revíru se těží hnědé uhlí už od 18. století. S konstrukcí prvního briketovacího lisu v roce 1877 v Porýní byl položen základní stavební kámen pro významné průmyslové odvětví.

více
 

Downloads

Směrné hodnoty analýzy

více

lignite energy = energie z hnědého uhlí

Na německém národním trhu se jako nositel energie dobře etabloval hnědouhelný prach (BKS). V průběhu mezinárodní orientace byl pro tento produkt vytvořen nový, mezinárodní image. Energie z porýnského hnědého uhlí se v budoucnu bude nazývat „lignite energy“ (zkráceně: „LE“) a hnědouhelný prach v důsledku toho „lignite energy pulverized“. Výkon tohoto hnědouhelného produktu zůstane samozřejmě vysoce hodnotný a cenově výhodný.