Stock Exchange News:

  • RWE Common 31.40 EUR + 0.29 % (24/07/14 04:24 pm, XETRA)

  • DAX-Index 9.760,07 PKT + 0,07 % (24.07.2014 16:22, XETRA)

  • STOXX Europe 600 Utilities 779,57 PKT + 0,17 % (24.07.2014 16:22, STOXX)

  • RWE Preferred 24.89 EUR -0.12 % (24/07/14 04:21 pm, XETRA)