Stock Exchange News:

  • RWE Common 31.52 EUR + 0.67 % (24/07/14 01:49 pm, XETRA)

  • DAX-Index 9.800,31 PKT + 0,48 % (24.07.2014 13:43, XETRA)

  • STOXX Europe 600 Utilities 781,84 PKT + 0,46 % (24.07.2014 13:43, STOXX)

  • RWE Preferred 24.87 EUR -0.20 % (24/07/14 01:24 pm, XETRA)