Stock Exchange News:

  • RWE Common 31.63 EUR + 1.01 % (24/07/14 05:35 pm, XETRA)

  • DAX-Index 9.794,06 PKT + 0,42 % (24.07.2014 17:45, XETRA)

  • STOXX Europe 600 Utilities 783,06 PKT + 0,62 % (24.07.2014 17:50, STOXX)

  • RWE Preferred 24.86 EUR -0.26 % (24/07/14 05:35 pm, XETRA)