Stock Exchange News:

  • RWE Common 31.26 EUR -1.15 % (25/07/14 05:35 pm, XETRA)

  • DAX-Index 9.644,01 PKT -1,53 % (25.07.2014 17:45, XETRA)

  • STOXX Europe 600 Utilities 777,30 PKT -0,74 % (25.07.2014 17:50, STOXX)

  • RWE Preferred 24.74 EUR -0.48 % (25/07/14 05:35 pm, XETRA)