Stock Exchange News:

  • RWE Common 31.59 EUR + 0.88 % (24/07/14 02:35 pm, XETRA)

  • DAX-Index 9.800,33 PKT + 0,48 % (24.07.2014 14:40, XETRA)

  • STOXX Europe 600 Utilities 781,99 PKT + 0,48 % (24.07.2014 14:40, STOXX)

  • RWE Preferred 24.97 EUR + 0.18 % (24/07/14 02:31 pm, XETRA)