Stock Exchange News:

  • RWE Common 31.61 EUR + 0.96 % (24/07/14 03:25 pm, XETRA)

  • DAX-Index 9.800,47 PKT + 0,48 % (24.07.2014 15:22, XETRA)

  • STOXX Europe 600 Utilities 781,55 PKT + 0,42 % (24.07.2014 15:22, STOXX)

  • RWE Preferred 24.95 EUR + 0.10 % (24/07/14 03:18 pm, XETRA)