Stock Exchange News:

  • RWE Common 31.55 EUR + 0.75 % (24/07/14 01:55 pm, XETRA)

  • DAX-Index 9.797,15 PKT + 0,45 % (24.07.2014 13:51, XETRA)

  • STOXX Europe 600 Utilities 781,90 PKT + 0,47 % (24.07.2014 13:51, STOXX)

  • RWE Preferred 24.85 EUR -0.28 % (24/07/14 01:55 pm, XETRA)