WIJ NEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Elektriciteitscentrales bevinden zich temidden van onze culturele landschappen – ze vormen een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Wij zijn ons daarbij steeds bewust van de invloeden die onze bedrijfsactiviteiten uitoefenen op de wereld, waarin wij leven en werken. Daarom investeren wij regelmatig in technische vernieuwingen, bijvoorbeeld in de modernisering van energiecentrales en in maatregelen die voor de bescherming van het milieu dienen.

Wij vinden het belangrijk, met de mensen in onze omgeving samen te werken en met hen van gedachten te wisselen. Wij voeren alle bedrijfsactiviteiten met groot verantwoordelijkheidsbesef uit. Want daar, waar wij onze energiecentrales bouwen en exploiteren, creëren wij arbeidsplaatsen en in deze omgeving leven onze medewerkers.

Wij lichten bijvoorbeeld ook de jonge generatie op scholen in de omgeving van onze centrales graag de complexe wereld van de energie toe. Wij houden onze buren van ons werk op de hoogte en trachten, het lokale bedrijfsleven in de omgeving van onze centrales en kantoren terreinen te stimuleren.

RWE heeft diverse sociaal georiënteerde programma’s in het leven geroepen om lokale gemeenschappen te ondersteunen. Daartoe behoren “Companius” in Duitsland en Nederland.

De “RWE Stichting” helpt bij de ontwikkeling en financiering van verschillende innovatieve projecten in Duitsland. Daartoe behoren onderwijsinstellingen evenals de talentbevordering op artistiek gebied en projecten die kinderen of jongeren uit sociaal benadeelde gezinnen steunen.