Stroomopwekking van vandaag en morgen

Stroom is de energie voor onze dagelijks leven. Zij staat ons altijd en praktisch overal ter beschikking. Daarvoor werken meer dan 15.000 mensen onder het dak van RWE Generation SE. Hun taakgebieden: energiecentrales en dagbouw, veredelings- en onderhoudsbedrijven, energiecentrales in aanbouw en onderzoekscomplexen, administratie- en opleidingscentra. Deze internationaal opererende onderneming is binnen het RWE concern het competentiecentrum voor de stroomopwekking in West-Europa en is gevestigd in Essen.

Met een totaal vermogen van 44.000 megawatt draagt RWE Generation in aanzienlijke mate bij aan de brede energiemix van RWE die bestaat uit bruinkool, steenkool, kernenergie, gas en hernieuwbare energieën zoals biomassa, waterkracht en windkracht.

Wij willen allemaal dat stroom steeds efficiënter en klimaatvriendelijker wordt opgewekt. Daarom zet RWE Generation vaart achter de noodzakelijke ombouw in de energiebranche en investeert zij miljarden in onderzoek en in de bouw van nieuwe enerigecentrales. Het resultaat: innovaties voor nog meer rendement, meer milieubescherming, minder CO2-uitstoot. De ingenieurs en technici van RWE Generation werken daarbij als partners samen met vakmensen uit industrie en wetenschap.

Tevens voelt de onderneming zich verbonden met de mensen in de regio's waarin ze werkt. Daarom leeft zij in goede nabuurschap en staat ze voortdurend in dialoog met alle maatschappelijke groepen. RWE Generation leeft haar medeverantwoordelijkheid voor de regio's: onder andere met de gunning van orders aan dienstverleners en leveranciers in de omgeving van de vestiging en met duizenden opleidingsplaatsen voor jonge mensen.

Special energy mix

Our Energy Mix Special provides an introduction to the various types of power station and the way they operate.

Meer