De biomassacentrale

In de biomassacentrale wordt elektrische stroom uit vaste, vloeibare of gasvormige biomassa geproduceerd. Als biomassa bestempelt men stoffen die, zoals bijvoorbeeld hout, een organische oorsprong hebben.
Het elektrische rendement van biomassacentrales met conventionele techniek bedraagt ongeveer 30 tot 35 procent. Daarom worden biomassacentrales vaak voor warmtekrachtkoppelingen gebruikt. Daardoor kunnen er in verhouding tot de gebruikte biomassa duidelijk hogere rendementen behaald worden.

Hier produceren wij stroom uit hout:

Nederland

Amercentrale

De Amercentrale in Geertruidenberg in Nederland is één van de grotere productie locaties van RWE.

Meer

Centrale Eemshaven

In de Groningse Eemshaven staat de nieuwste centrale van RWE. Deze bestaat uit twee eenheden van elk 800 megawatt.

Meer