Research & Ontwikkeling

Milieuengagement:

Investeringen in klimaatbeschermingsprojecten

Als onderdeel van RWE Generation levert RWE Power haar medewerking aan klimaatbeschermingsprojecten die op de in het Kyoto-protocol voorziene flexibele mechanismen „Clean Development Mechanism“ van toepassing zijn.


CO2-reductieprocessen:

CO2-afvang en -opslag

In het kader van de RWE-bedrijfsstrategie investeert RWE npower meerdere miljoenen Britse pond in de bouw en de exploitatie van een proefinstallatie voor de CO2-afvang in de krachtcentrale Aberthaw in Zuid-Wales.

Meer

CO2-wassing

RWE werkt eraan, het bij de rookgasverbranding ontstaande kooldioxide met meer dan 90 procent te doen afnemen.

Meer

Wij werken voor een innovatieve toekomst:

Innovatiecentrum Kool

In ons Innovatiecentrum Kool dat zich in de vestiging van de energiecentrale Niederaußem in Bergheim bevindt, doen wij waardevolle kennis op die aan andere projecten en installaties overgedragen kan worden.

Meer

Kolenvergassing:

Ons kolenvergassingsproject

Onze doelstelling is binnen enkele jaren een kolenvergassingsinstallatie voor gasgestookte warmtekrachtkoppelingsinstallaties met een zeer groot prestatievermogen te bouwen.

Meer

Biomassa:

Torreficering en pyrolyse

RWE Generation maakt gebruik van deze beide nieuwe technieken om biomassa met weinig of geen zuurstof te verhitten en dan verder te verwerken.

Meer