Biomassa

Biomassa is één van de voornaamste toepassingsgebieden, waarop wij ons concentreren. Tot onze succesvolle projecten behoort bijvoorbeeld de Amercentrale in Nederland, waar wij biomassa meestoken in een kolencentrale. In Goch aan de Beneden-Rijn en in het Schotse Markinch beschikt RWE Innogy over biomassa-elektriciteitscentrales. Wij zetten ons in voor verschillende onderzoeksprojecten en steunen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biomassameestook. Torreficering, m.a.w. de thermische veredeling van vaste biomassa, en de thermochemische splitsing van organische verbindingen, de zogenaamde pyrolyse, vormen twee belangrijke onderzoeksterreinen. In onze installaties in Nederland vinden tests in deze toepassingsgebieden plaats.

Links