Vergassingsprojecten in Nederland

 

Bij de vergassing gaat het om een voorbehandeling van vaste en vloeibare brandstoffen vóór de verbranding daarvan. Het proces verloopt als volgt: aan de brandstof wordt een beperkte hoeveelheid zuurstof toegevoegd, te weinig voor een volledige verbranding, waardoor er een uit koolmonoxide en waterstof bestaand, synthetisch gasmengsel ontstaat. Dit kan voor verschillende toepassingen benut worden. Zo maakt een verbranding daarvan bijvoorbeeld de extractie van chemicaliën en de opwekking van zowel elektrische energie als warmte bij hoge rendementen mogelijk. Het synthetische gas kan ook als grondstof voor de productie van synthetische motorbrandstoffen en waterstof gebruikt worden.

Wat onderneemt RWE om deze processen te bespoedigen?

Door een aantal initiatieven zorgt RWE Generation voor de verdere ontwikkeling van dit proces. De doelstelling bestaat erin, binnen enkele jaren een vergassingsinstallatie te bouwen om dan gasgestookte warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) met een zeer groot prestatievermogen te exploiteren. Een gedeelte van het geproduceerde synthetische gas wordt ook gebruikt voor de productie van chemische producten in de industriële installatie die ook de warmte uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) afneemt.

Het in het kader van de vergassing bij de stroomopwekking behaalde energierendement is hoger dan bij een directe brandstofverbranding. Wij gaan ervan uit dat de vergassing van biomassa, afval en reststofstromen tegenover een directe verbranding tot een hoger rendement bij de stroomopwekking leidt. Bovendien kan de CO2-uitstoot bij dit proces gemakkelijker afgescheiden worden.