Torreficering en pyrolyse

Het gebruik van biomassa die bijvoorbeeld door "pyrolyse" en "torreficering" voorbehandeld werd, is milieuvriendelijk en gemakkelijker toe te passen. Deze beide nieuwe processen verwerken biomassa door verhitting met weinig of geen zuurstof.

Torreficering

Deze technologie biedt aantal voordelen tegenover de momenteel wijdverspreide houtpellets. Ze functioneert als volgt: de houtpellets worden geroosterd. Dit verandert de structuur van de biomassavezels en leidt tot verkoolde biomassa. Dit proces vermindert het gewicht van de biomassa door onttrekking van vochtigheid. Ook het volume neemt af doordat de geroosterde biomassa tot pellets gecomprimeerd wordt. Daardoor ontstaat er een compacte biobrandstof met een hoog energiegehalte die ook "biokool" genaamd wordt.

Pyrolyse

Door pyrolyse ontstaat een op olie gelijkend product dat bij gebruikmaking van speciale branders als vloeibare brandstof kan dienen. Dit maakt het gebruik van alternatieve biomassastromen voor de energieopwekking mogelijk.

Voor de pyrolyse kunnen alle mogelijke biomassagrondstoffen zoals stro, suikerrietafval, grasmaaisel en ander agrarisch afval gebruikt worden. Tot voor kort was dit minder geschikt omdat deze stoffen in de as van de een krachtcentrale een hoge concentratie aan ongewenste bestanddelen vormen.

Door de pyrolyse worden deze bestanddelen geëlimineerd doordat ze vooraf tijdens het proces afgescheiden worden.