STEG-centrale Ludwigshafen

Sinds 1997 levert de op het fabrieksterrein van BASF in Ludwigshafen gelegen STEG-energiecentrale1) stoom voor BASF en stroom voor het regionale elektriciteitsnet van RWE. Ludwigshafen is in de hele wereld de grootste gecombineerde chemielocatie van BASF, waar op een oppervlakte van circa tien vierkante kilometer ca. 350 chemische productiebedrijven nauw met elkaar verbonden zijn en die ten opzichte van elkaar in veel opzichten leverancier en afnemer zijn.

1) De STEG-centrale is sinds 1 oktober 2012 eigendom van BASF SE. De bedrijfsvoering is in handen van RWE Generation SE.

Belangrijk bestanddeel van het energienet

De STEG-installatie is een belangrijk onderdeel van het energienet op de locatie, waarvan het de taak is de jaarlijkse behoefte van circa zes miljard kilowattuur elektrische energie en 18 miljoen ton stoom op rendabele wijze en volgens de beschikbaarheidseisen van de productiebedrijven ter beschikking te stellen.

Het concept van de installatie

In principe bestaat de installatie uit twee gasturbines, twee ongestookte afvalwarmtestoomketels en een onttrekkings-tegendrukturbine. Elke gasturbine heeft een elektrisch vermogen van 162 megawatt. De stoomturbine is ontworpen voor een elektrisch vermogen van 72 megawatt. Bij volledige belasting produceert de installatie na aftrek van de eigen behoefte 390 megawatt elektrisch vermogen en 533 t/h aan 6 bar-stoom.