STEG-centrale Bayer Dormagen

Met het stoom- en stroomleveringscontract van maart 1998 voor de chemielocatie Dormagen van Bayer is RWE Power AG de verplichting aangegaan om een moderne gas- en stoomturbine-installatie op het fabrieksterrein te bouwen en een aangrenzende aardgasgestookte warmtekrachtcentrale over te nemen. Daarbij vervangt de STEG-installatie de bestaande bruinkool- en aardgasgestookte energiecentrales op de locatie Dormagen, die na ingebruikname van de nieuwe installaties zijn stilgelegd.

Stoomlevering volgens behoefte van het bedrijf

Bij een processtoom-loskoppeling van in totaal 490 t/h stoom op de druktrappen 31, 16 en zes bar levert de STEG-installatie een elektrisch vermogen van 480 megawatt. Daarbij vindt de stoomlevering aan de netten van Bayer plaats naar gelang de behoefte van het bedrijf. Met de opgewekte stroom wordt het plaatselijke 110 kV-net van RWE Energy gevoed.

Maximaal vermogen: 560 megawatt

Elk van de twee gasturbines levert een vermogen van 190 megawatt, de hierachter geschakelde stoomturbine heeft eveneens een maximaal vermogen van 190 megawatt. Met inachtneming van de installatietechnisch bepaalde minimale stoomloskoppeling (100 t/h) en na aftrek van de eigen behoefte bedraagt het maximale elektrische vermogen van de STEG-installatie 560 megawatt.

20 maanden bouwtijd

Na slechts 20 maanden bouwtijd is de betrouwbare stoomleverantie vanuit de nieuwe STEG-installatie in Dormagen op 1 juli 2000 begonnen. De van Bayer AG overgenomen aardgasgestookte energiecentrale is na moderniseringswerkzaamheden 16 dagen later eveneens weer in bedrijf genomen. Deze dient vooral voor de waarborging van de stoomvoorziening op de locatie.