Thermische afvalbehandelingsinstallatie Salzbergen (TAS)

Op 1 januari 2003 heeft de raffinaderij-exploitant H&R ChemPharm de gehele energievoorziening van de locatie Salzbergen aan SRS EcoTherm GmbH overgedragen, waarin RWE Power AG voor 90% en H&R zelf voor 10% participeren.

Sinds september 2004 in werking

Kern van het industriële concept Salzbergen zijn de bouw en de exploitatie van de thermische afvalbehandelingsinstallatie Salzbergen, afgekort TAS. Na een bouwperiode van ca. 24 maanden produceert de TAS sinds september 2004 nu jaarlijks uit 120.000 ton gemeentelijk afval 360.000 ton stoom. Via een 800 meter lang buizentraject komt de stoom in de eveneens op SRS EcoTherm overgegane industriële centrale, waar deze eerst voor de stroomproductie wordt gebruikt en vervolgens als processtoom verder wordt gebruikt.

Permanent onder volledige belasting

Twee van de in totaal vier met zware olie gestookte ketels van de industriële centrale, die tot nu toe voor de totale stoomproductie verantwoordelijk waren, zijn eind 2005 stilgelegd. Omdat de TAS permanent onder volledige belasting draait, levert ze ca. twee derde van de op de locatie benodigde stoom, terwijl de piekbehoefte wordt gedekt door de twee resterende olieketels.

Energieconcept met meetbare voordelen

Voor H&R ChemPharm, voor de regio en voor het milieu brengt het nieuwe energieconcept meetbare voordelen met zich mee: De raffinaderij kan de jaarlijkse kosten voor haar energievoorziening op basis van de actuele olieprijzen met ca. 40% laten dalen. De met SRS EcoTherm overeengekomen vaste prijzen voor stoomleveranties gedurende 20 jaar maken de productie bovendien onafhankelijk van prijsschommelingen op de oliemarkt en bieden zo een betrouwbare calculatiegrondslag.

Emissies door moderne techniek verminderd

De regio Emsland heeft – eveneens voor 20 jaar – de goedkope verwijdering van jaarlijks 70.000 ton gemeentelijk afval gewaarborgd. De overige 50.000 ton wordt door de Norddeutsche Waste Contracting GmbH ingebracht. De op de locatie door de energieproductie ontstane emissies worden door de toepassing van ultramoderne verbrandings- en rookgasreinigingstechniek tot een minimum teruggebracht: bij stof met 40%, bij stikstofoxide met 38% en bij zwaveldioxide met 77%.