Energiecentrale Duisburg-Huckingen

De energiecentrale Huckingen1 ligt vlak bij de Rijn ten zuiden van Duisburg op het terrein van het hoogovenbedrijf Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM). HKM is een van de toonaangevende Europese staal-, plaatstaal- en buizenproducenten en produceert jaarlijks circa vijf miljoen ton ruw staal. Het in de cokesoven ontstane cokesovengas met een hoge verwarmingswaarde en het bij het hoogovenproces in grote hoeveelheden geproduceerde verwarmingswaarde-armere hoogovengas worden als stookgassen van de energiecentrale Huckingen overgenomen en gebruikt voor de opwekking van stroom en stoom. Andersom worden de hoogovens voorzien van stroom en stoom.

1) De energiecentrale Huckingen is sinds 1 januari 2014 eigendom van de Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH. De bedrijfsvoering is in handen van RWE Generation SE.

Eerste synchronisatie in 1975

Na een bouwtijd van circa twee jaar vond met eenheid A in september 1975 de eerste synchronisatie met het regionaal elektriciteitsnet plaats. Een jaar later ging de op basis van dezelfde tekening gebouwde eenheid B aan het net. Beide eenheden zijn ontworpen voor een elektrisch vermogen van elk 320 megawatt. Oorspronkelijk was de centrale gepland als energiecentrale voor het opwekken van stroom uit hoogovengas en voor de vermogensregeling met aardgas, maar de taakstelling is in de loop van de jaren veranderd. Sinds 1995 wordt het cokesovengas in gescheiden leidingen aangeleverd en door afzonderlijke branders in de stoomketel verbrand.

Beide eenheden gebruikt

Van 1998 tot 2000 werd slechts een van de twee eenheden gebruikt voor de verwerking van de hoogovengassen. Sinds de liberalisatie van de elektriciteitsmarkt wordt de tweede eenheid gebruikt voor de regelreserve of het dekken van de piekbelasting. Sinds 2002 kan in de aangepaste stoomketels de door de hogere staalproductie toegenomen hoeveelheid hoogovengas van ca. 30% bovendien milieuvriendelijk worden verwerkt. Aardgas wordt nu alleen nog gebruikt voor het opstarten van de installatie of bij korte storingen van de hoogovens of de cokesoven en bij buitengewone knelpunten in de stroomopwekking.