Energiecentrale Emsland

In Lingen in Nedersaksen zijn momenteel drie productie-eenheden op aardgasbasis geïnstalleerd. In 1974/75 werden de eenheden B en C in gebruik genomen, in 2010 is de stoom- en gascentrale (STEG) met een vermogen van 887 MW als eenheid D in werking gesteld. De gascentrales van Lingen zijn warmtekrachtcentrales en gebruiken aardgas om water te verdampen en daarmee een turbine met aangesloten generator aan te drijven. De eenheden B en C verschillen echter in een belangrijk detail van eenheid D: B en C produceren de stoom door middel van verbranding van aardgas, eenheid D alleen met het hete verbrandingsgas afkomstig van de gasturbines.

Meer over de energiecentrale Emsland

De eendheden B en C: sterk door combinatie

Kern van de twee 475 MW-eenheden B en C zijn de twee stoomketels: Ze verwarmen water, dat vervolgens als stoom een stoomturbine aandrijft. De stoom stroomt op de turbineschoepen en brengt de aandrijfas in rotatie. Zoals bij alle turbines wordt door de draaibeweging een generator aangedreven, die de stroom opwekt. Voor de stoomketel zijn telkens twee gasturbines geschakeld. Ze drijven met het ontstane mengsel van verbrandingsgassen en lucht een eigen generator aan. Vervolgens worden zuurstofrijke verbrandingsgassen in de stoomketel gebruikt als verbrandingslucht voor het verwarmen van het water voor de stoomturbines. Omdat de gasturbines het kernproces op deze wijze aanvullen, worden ze in dit geval ook voorschakel-gasturbines genoemd.

Vanwege de effectieve en milieuvriendelijke combinatie van twee verschillende turbines wordt dit type installatie combi-centrale genoemd. In 2011 zijn de gasturbines van de eenheden B en C vervangen door elk twee nieuwe aggregaten van de fabrikant Rolls Royce. Het totale rendement kon worden verhoogd van 41 procent tot 46 procent. De investering van 200 miljoen euro heeft het totale rendement van de combi-eenheden met maar liefst twaalf procent verhoogd en de CO2-uitstoot bij gelijkblijvende stroomproductie verminderd met meer dan 45.000 ton per jaar.

STEG-centrale

Eenheid D verlegt wereldwijd de grenzen wat betreft efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Net zoals de aangrenzende eenheden B en C is ook eenheid D geconstrueerd voor warmtekrachtkoppeling: De verbrandingsgassen van de twee gasturbines worden via twee afvalwarmteketels naar een gemeenschappelijke stoomturbine geleid. Uit dit proces kan dankzij warmtekrachtkoppeling per uur maar liefst 100 ton processtoom worden weggeleid. Dat wil zeggen: Een deel van de stoom wordt van de stoomturbine afgesplitst en aan een industriële klant ter beschikking gesteld. STEG-techniek en warmtekrachtkoppeling verhogen het rendement van een aardgascentrale aanzienlijk, in geval van eenheid D tot 59,2 procent. Een dergelijk efficiënt gebruik van brandstof en warmte vermindert ook de CO2-uitstoot aanzienlijk – dat komt het milieu en de bescherming van het klimaat ten goede.

Gasvoorziening en optimaliseringsleiding

De aardgascentrale Emsland profiteert van de optimale aansluiting aan het afstandsgasnet: RWE Power betrekt de brandstof uit vijf verschillende distributienetten. Om de gastoevoer naar de energiecentrale nog verder te verbeteren, heeft RWE Power bovendien een zogenaamde optimaliseringsleiding gebouwd. Deze ca. 28 kilometer lange en ca. 1,50 meter dikke ondergrondse leiding is op een afstand van ongeveer drie kilometer van de energiecentrale aangelegd. De leiding dient voor de bevoorrading met brandstof en kan tot wel twee miljoen kubieke meter aardgas ter beschikking stellen. Het op deze manier door een compressorstation op het terrein van de energiecentrale tot 100 bar gecomprimeerde gas komt overeen met de hoeveelheid die de energiecentrale nodig heeft voor twaalf uur volledige belasting. Daardoor kunnen kortstondige schommelingen in het elektriciteitsnet worden gecompenseerd.

Meer informatie on Energiecentrale Emsland

Contact

Informationszentrum Kernkraftwerk EmslandAm HilgenbergD-49811 LingenT+49(0)591/806-1611
F+49(0)591/806-1610