Energiecentrale Gersteinwerk

Energiecentrale Gersteinwerk, eenheid K

Een van de modernste installaties ter wereld

Na een bouwperiode van ca. vijf jaar is in oktober 1984 de combi-eenheid op de locatie Gersteinwerk aan het net gegaan. De oorspronkelijk voor Duitse steenkool gebouwde stoomcentrale behoort dankzij de combinatie met een gasturbine tot de meest efficiënte conventionele energiecentrales.

Stoom- en gascentrale

De gasturbine die voor de stoomcentrale is geschakeld, voor het gebruik waarvan aardgas wordt gebruikt, geeft de verbrandingsgassen af aan de verbrandingsruimte van de stoomketel. De 480°C hete verbrandingsgassen bevatten nog zo veel zuurstof dat ze voor de verbranding van de kolen gebruikt kunnen worden. Met deze techniek wordt een rendement van 42% gerealiseerd. Het elektrische nettovermogen van de eenheid bedraagt 720 MW en bestaat uit 112 MW gasturbinevermogen en 608 MW stoomturbinevermogen. Het combigebruik kan tijdens het operationele proces door het uitschakelen van de gasturbine in de verse-lucht-modus worden omgeschakeld en omgekeerd.

Meer over de energiecentrale Gersteinwerk, eenheid K

Permanente verbeteringen

In de loop der tijd zijn voortdurend verbeteringen aangebracht om aan de eisen van de milieubescherming en van de markt te kunnen voldoen. Zo is de eenheid nu in staat om uitsluitend geïmporteerde steenkool te gebruiken. Bovendien is in 2011 de regeltechniek vernieuwd en daarmee het productieproces voorzien van uiterst moderne techniek voor de regeling en de bewaking van de installatie. Daarmee heeft RWE Power AG de beschikking over een uiterst flexibele, marktgerichte opwekkingseenheid.

Productie waarbij de natuurlijke hulpbronnen worden gespaard

Spaart het rendement van 42% de natuurlijke hulpbronnen al, de brandstofkosten per geproduceerd kilowattuur worden verder verlaagd door het gebruik van vervangende brandstoffen in plaats van steenkool. Tot 10% van de stookwarmte kan door de vervangende brandstof worden gedekt. De rookgasreinigingsinstallaties voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan het schoonhouden van de lucht, waarbij de waarden zelfs lager liggen dan de wettelijk vereiste waarden. De heldere doelstellingen voor de milieubescherming en het sparen van de natuurlijke hulpbronnen worden door de locatie Gersteinwerk in het milieubeheerssysteem gedocumenteerd. Sinds 2000 is de energiecentrale volgens DIN EN ISO 14001 gecertificeerd.

Energiecentrale Gersteinwerk

Contact

RWE Generation S.E.BesucherdienstHuyssenallee 245128 EssenT+49(0)800 88 33 830 *
F+49(0)201 12 12 328 35
E-mail aan Besucherdienst
* kostenlose Hotline

Energiecentrale Gersteinwerk eenheid F-I

De vier aardgaseenheden zijn in 1972 – 1973 op de locatie Gersteinwerk in gebruik genomen. De eenheden waren toen al uitgerust met het rendement verbeterende combi-principe en zijn daarmee de voorloper van de moderne gas- en stoomturbinetechniek.

Bijzonderheden van de techniek van de energiecentrale

Het combiproces vormt een bijzonderheid in de techniek van energiecentrales: Vóór de stoomcentrale is een gasturbine geschakeld, waarvan de 420°C hete verbrandingsgassen naar de verbrandingsruimte van de stoomketel worden geleid. De verbrandingsgassen bevatten nog zo veel zuurstof dat ze voor de verbranding van het aardgas gebruikt kunnen worden. Met deze techniek wordt een nettorendement van 41% gerealiseerd, die een aanzienlijke bijdrage levert aan het sparen van onze natuurlijke hulpbronnen. Want hoe hoger het rendement, des te minder primaire energie is er nodig per geproduceerd kilowattuur. De primaire energiedrager is daarbij grensverleggend wat betreft het schoonhouden van de lucht. De gasturbines kunnen bovendien snel worden opgestart en kunnen binnen een kwartier op het elektriciteitsnet worden aangesloten. In totaal kan elke eenheid 410 MW aan het openbare elektriciteitsnet leveren, waarbij 55 MW van de gasturbine en 355 MW van de stoomturbine afkomstig zijn.

Meer over de energiecentrale Gersteinwerk

Gebruik van de combi-eenheden veranderd

Door de enorme toename van regeneratieve energieën in de afgelopen jaren (windenergie en zonnepanelen) is het gebruik van de combi-eenheden tegenwoordig veranderd. De nog gebleven eenheden leveren hun bijdrage voor de compensatie bij een tekort aan regeneratieve levering van elektriciteit aan het net en als snelle reservecapaciteit bij uitval.

Optimaliseringsleiding

De toevoer naar het Gersteinwerk vindt plaats via een eigen hogedruk-gasleiding van het centrale verdeelstation Werne naar de energiecentrale. Deze aansluitleiding komt uit op een zogenaamde optimaliseringsleiding die zich in de directe nabijheid van de energiecentrale bevindt. Deze ca. 9 kilometer lange ondergrondse leiding met een diameter van ongeveer 1,40 meter kan ca. 1 miljoen kubieke meter aardgas opnemen. Dat is de hoeveelheid die een aardgaseenheid voor 10 uur volledige belasting nodig heeft. Met deze gastoevoer wordt de brandstofinkoop op de internationale gasmarkt flexibeler, omdat prijsschommelingen niet ongeremd invloed kunnen uitoefenen. De optimaliseringsleiding dient dus zowel in logistiek als in financieel opzicht als buffer.

Contact

Besucherdienst RWE PowerHuyssenallee 2D-45128 EssenT +49 800/8833-830  *
F +49 2389/73-2106
E-mail aan bezoekersdienst
* gratis hotline