Energiecentrale Ibbenbüren

De steenkoleneenheid van 838 megawatt wekte op 19 juni 1985 voor het eerst stroom op. Voor de opwekking van stroom uit laagvluchtig antraciet dat in de aangrenzende mijn wordt gewonnen, is het nodig dat in een smeltkamer wordt gestookt. De smeltkamerketel in Ibbenbüren is wereldwijd de grootste ketel met deze bouwwijze. Naast de belangrijkste brandstof, het antraciet van Ibbenbüren, worden stookolie als ontstekingsbrandstof, wervelbedbruinkool als steunbrandstof en verder de vervangende brandstoffen diermeel en zuiveringsslib gebruikt.

Meer over de energiecentrale Ibbenbüren

Stof wordt bouwmateriaal

De omvangrijke installaties voor de rookgasreiniging bestaan uit elektrofilters voor de stofverwijdering, ontzwavelingsinstallatie en stikstofoxidevermindering. In de elektrofilters worden de stofvormige asdeeltjes uit de rookgassen afgescheiden en als vliegstof naar de smeltkamer teruggevoerd en versmolten. Het ontstane granulaat wordt als bouwmateriaal gebruikt.

Gips voor de bouwmaterialen-industrie

Het bij de verbranding van de kolen ontstane zwaveldioxide wordt in de ontzwavelingsinstallatie met behulp van kalkmelk uit de rookgassen verwijderd en als gips in de bouwmaterialen-industrie gebruikt. De stikstofoxidevermindering werkt volgens de methode van de selectieve katalytische vermindering. De in de rookgas aanwezige stikstofoxiden worden door ammoniak (NH3) in een katalysator omgezet in gasvormige stikstof en waterdamp.

Alle rookgasreinigingsinstallaties zijn zo geconstrueerd en worden zo gebruikt dat op betrouwbare wijze de hand wordt gehouden aan de wettelijk vereiste grenswaarden resp. dat de waarden hieronder liggen.

Contact

Besucherdienst RWE PowerHuyssenallee 2D-45128 EssenT +49 800/8833-830  *
F +49 2389/73-2106
E-mail aan bezoekersdienst
* gratis hotline