MOERDIJKCENTRALE

De Moerdijkcentrale bestaat uit twee productie eenheden, WKC Moerdijk I en CCGT Moerdijk II. CCGT staat vrij vertaald voor stoom- en gasturbine-eenheid. Het is een ultramoderne eenheid met een vermogen van 426 megawatt en een rendement van 58 procent. In januari 2014 werd de CCGT Moerdijk II centrale gemottenbald, maar in oktober 2015 is Moerdijk II evenals in de winter van 2014/2015 weer tijdelijk uit de mottenballen gehaald. Op dit moment staat de installatie dus weer ter beschikking van de elektriciteitsmarkt.

In 1997 werd WKC Moerdijk 1 in gebruik genomen. Deze eenheid wekt elektriciteit en warmte op door het verbranden van aardgas en gebruikt voor dat productieproces ook stoom van de naastgelegen afvalverwerkingsinstallatie. Dankzij de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte (in de vorm van stoom) wordt er meer energie gehaald. WKC Moerdijk 1 heeft een elektrisch vermogen van 339 megawatt en produceert maximaal 200 ton stoom per uur. Hiervan gaat 150 ton per uur naar de naastgelegen fabriek van Shell Chemie.

Meer informatie

De installatie
Moerdijk II is een zogeheten CCGT (STEG)-eenheid. Dat staat voor stoom- en gasturbine. Het productieproces voor de opwekking van elektriciteit begint met het verbranden van aardgas in de gasturbine. De verbrandingsgassen expanderen in de turbine die vervolgens een generator aandrijft waarin de elektriciteit wordt opgewekt.

Het rendement

Moerdijk II is gebouwd volgens de laatste technieken en inzichten en heeft mede daardoor een rendement van 58 procent. Dat is veel hoger dan een gemiddeld rendement van 36 procent voor Nederlandse centrales. En een hoger rendement betekent dat er minder brandstof nodig is om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken.

In het kort

  • Een gezamenlijk opwekkingsvermogen van ruim 700 megawatt
  • Moerdijk I is een warmtekrachtcentrale
  • Moerdijk I hergebruikt stoom uit de naastgelegen afvalverwerkingsinstallatie
  • Moerdijk I levert 150 ton stoom per uur aan buurman Shell Chemie Moerdijk
  • Moerdijk II is een stoom- en gasturbine (STEG of Combined Cycle Gas Turbine) centrale
  • Moerdijk II is gebouwd volgens de laatste technieken en inzichten
  • Moerdijk II heeft een rendement van 58 procent

Buurtinformatie

Verandering in beschikbaarheid gascentrales
11.11.2016

RWE zet energiecentrale Moerdijk 1 noodgedwongen in de mottenballen. Moerdijk 2 blijft beschikbaar voor de markt.

Lees meer

Moerdijk II succesvol uit de mottenballen
13.10.2015

Maandagavond12 oktober 2015 is Moerdijk II volgens planning opgestart na een periode van zes maanden in de mottenballen te hebben gestaan.

Lees meer