Clauscentrale

De Clauscentrale in Maasbracht is een van de grotere productielocaties van RWE Generation.

Meer informatie

De Clauscentrale in Maasbracht in Nederland bestond oorspronkelijk uit de twee identieke gasgestookte eenheden A en B, uit de jaren zeventig. Inmiddels is Claus B geheel gemoderniseerd en omgebouwd tot Claus C. Claus C is officieel geopend op 26 juni 2012, maar werd om economische redenen op 1 juli 2014 tijdelijk stilgelegd en geconserveerd. Vanaf dat moment staat de installatie niet meer ter beschikking van de elektriciteitsmarkt. Een beperkt aantal draaiuren in combinatie met zeer lage groothandelsprijzen bieden geen mogelijkheden voor een rendabele bedrijfsvoering.

Dit is vooral een gevolg van de impact van de Duitse energietransitie op de Nederlandse markt. Door een grote toename van hernieuwbare energie uit Duitsland ontstaat overcapaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet. De besluitvorming met betrekking tot Claus C betekent dat er vanaf 1 juli 2014 tijdelijk geen energieproductie meer plaatsvindt op de centrale in Maasbracht.

RWE heeft plannen om ook Claus A om te bouwen (tot Claus D) omdat wij verwachten dat naast kolencentrales hoog efficiënte gasgestookte centrales een belangrijke rol zullen spelen in een betaalbare, beschikbare en duurzame energievoorziening van Europa. In april 2012 is daarvoor een Startnotitie verschenen, de eerste stap op weg naar het aanvragen van een vergunning in Nederland.

Clauscentrale C

De Clauscentrale eenheid C is een zogeheten STEG-eenheid. Dat is een afkorting voor Stoom- en Gas turbine. In de centrale staan drie gasturbinegeneratoren en de hergebruikte stoomturbinegenerator van Claus B. Het productieproces voor de opwekking van elektriciteit begint met het verbranden van aardgas in de gasturbines. De verbrandingsgassen expanderen in de turbine die vervolgens een generator aandrijft waarin de elektriciteit wordt opgewekt. De hete rookgassen van de drie gasturbines verhitten in drie afgassenketels water dat vervolgens stoom wordt. Deze stoom zet de stoomturbine in beweging die er op zijn beurt voor zorgt dat de aangekoppelde generator elektriciteit gaat produceren. De stoom die aan het eind van dit proces niet meer voor energieopwekking gebruikt kan worden, wordt afgekoeld tot het weer water is dat hergebruikt kan worden.

Waterkrachtcentrale Linne

Op enkele kilometers afstand van de Clauscentrale ligt de Waterkrachtcentrale Linne. Deze centrale in de Maas heeft een vermogen van 11 megawatt. De centrale heeft vier Kaplan-waterturbines en produceert per jaar genoeg duurzame energie voor ongeveer 9.000 huishoudens. Voor trekkende vissoorten is een vistrap aangelegd.

In het kort

  • De Clauscentrale is vernoemd naar Z.K.H. Prins Claus. Hij nam de centrale in 1978 officieel in gebruik.
  • Claus C is gebouwd volgens de laatste technieken en hergebruikt de stoomturbine en koelwaterfaciliteiten van de voormalige Claus B.
  • Claus C heeft een capaciteit van 1304 MWe.
  • Claus C heeft een rendement van 58,5 procent.
  • Wij hebben vergevorderde plannen om ook Claus A te moderniseren tot Claus D.
  • Waterkrachtcentrale Linne heeft een vermogen van 11 megawatt en produceert jaarlijks stroom voor 9.000 huishoudens.

Buurtinformatie

Definitieve vergunning Clauscentrale D ter inzage
19.10.2016

Op 19 oktober 2016 heeft het Ministerie van Economische Zaken in de Staatscourant en andere media bekend gemaakt dat de vergunningen voor Clauscentrale D gereed zijn en ter inzage liggen.

Lees meer

Concept-vergunning Clauscentrale D ter inzage 12.11.2015

Op 12 november 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken in de Staatscourant nummer met de Kennisgeving ontwerpbesluiten Modernisering Clauscentrale A-D bekend gemaakt dat de vergunningen voor Clauscentrale D in concept gereed zijn en ter inzage liggen.

Lees meer

Buurtinformatie - Archief