Centrale Inesco

Meer informatie

RWE investeert ook in België volop in milieuvriendelijke energieopwekking en innovatieve projecten. De Inesco-centrale op het Ineos-terrein in Zwijndrecht (nabij Antwerpen in België) levert een grote bijdrage aan de Kyoto doelstelling, namelijk minder CO2-uitstoot. Met deze WKC (Warmte Kracht Centrale) wordt op jaarbasis 60.000 ton CO2 bespaard, wat te vergelijken is met 150 miljoen kilometer autorijden. De centrale kent een buitengewone flexibiliteit qua productie en biedt daardoor optimaal de mogelijkheid in te spelen op de specifieke eisen die de Belgische markt stelt.

De hoogspanningspost (op 150.000 Volt) zorgt ervoor dat de geproduceerde elektriciteit enerzijds aan het hoogspanningsnet geleverd wordt, maar anderzijds ook netjes afgeleverd wordt bij Ineos. De beide gasturbines van RWE Generation leveren door de verbranding van aardgas enerzijds elektriciteit en geven anderzijds hete rookgassen door aan de zogenaamde afgassenketel. In deze afgassenketel wordt op basis van de hete rookgassen stoom geproduceerd.

Meteen de essentie van een WKC-installatie: op basis van aardgasverbranding worden tegelijk elektriciteit en stoom opgewekt. RWE Generation heeft op het Ineos-terrein twee WKK-straten naast elkaar met daar achter een grote stoomturbine. Wat verder bijzonder is aan de warmtekrachtcentrale Inesco, is onder andere dat de koeltoren anders is dan we gewend zijn. Deze is kleiner, vierkant en volledig van hout.

Buurtinformatie

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot onze centrale:

Centrale Inesco (België)Nieuwe Weg 1Haven 1053B-2070 ZwijndrechtE-mail aan Centrale Inesco (België)