Concept-vergunning Clauscentrale D ter inzage

Op 12 november 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken in de Staatscourant nummer met de Kennisgeving ontwerpbesluiten Modernisering Clauscentrale A-D bekend gemaakt dat de vergunningen voor Clauscentrale D in concept gereed zijn en ter inzage liggen.

U kunt van vrijdag 13 november tot en met donderdag 24 december het ontwerp-inpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locaties:

Publiekscentrum Gemeente Maasgouw, Markt 36 te Maasbracht.
provincie Limburg, Limburglaan 10, Randwyck-Maastricht, T 06 52555068.

Tevens heeft het ministerie bekendgemaakt dat op maandag 23 november 2015 voor geïnteresseerden een inloopavond wordt georganiseerd. Deze vindt plaats in Buurthuis Baekerhoes, Kerkstraat 1 te Maasbracht. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en Essent (RWE). U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Ook kunt u tijdens de inloopavond uw zienswijze mondeling geven. Daarvoor is een notulist aanwezig.

Modernisering Claus A

In april 2012 heeft Essent Energie Productie B.V. (RWE Generation NL) middels een zogeheten Startnotitie bekend gemaakt de huidige Clauscentrale A om te willen bouwen tot een STEG-installatie (Stoom En Gasturbine) genaamd Clauscentrale D. Een ombouw die in grote lijnen gelijk is aan de reeds gerealiseerde ombouw van Clauscentrale B tot Clauscentrale C. In de Startnotitie Clauscentrale D kunt u de plannen lezen.

Ontsluiting Clauscentraleterrein

Tijdens de bouw van Clauscentrale C is gebleken dat het bouwverkeer door de Voorststraat regelmatig voor overlast zorgde. Door Buurtcomité Voortstraat is toen de wens uitgesproken om bij volgende bouwplannen een andere ontsluiting van het Clauscentraleterrein te realiseren. De gesprekken die daarna tussen Provincie, Gemeente en Essent plaatsvonden hebben geleid tot de afspraak dat wanneer door RWE tot de bouw van Clauscentrale D wordt besloten, door de gemeente Maasgouw een nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd. RWE draagt in dat geval financieel bij. Voor meer informatie over de nieuwe ontsluitingsweg verwijzen wij u naar de gemeente Maasgouw.