RWE Cultuurfonds

De Eemshavencentrale van RWE Generation is een grote impuls voor de economie  in Groningen en belangrijk voor de energievoorziening in Nederland. We willen onze positie in de regio ook maatschappelijk onderstrepen en dragen daarom via het RWE Cultuurfonds op beperkte schaal bij aan maatschappelijke en culturele projecten in de Eemsregio.


Richtlijnen voor aanvragen

  • alleen aanvragen uit de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum worden in behandeling genomen;
  • uitsluitend projecten met een algemeen aanvaard maatschappelijk of cultureel doel komen in aanmerking;
  • u wordt gevraagd de hoogte van het bedrag aan te geven dat u zou willen ontvangen;
  • bij de aanvraag dient een begroting te worden meegestuurd;
  • onze bijdrage is mede-ondersteunend. Dit betekent dat een project niet uitsluitend mag afhangen van de bijdrage van RWE;
  • wijze waarop de RWE-bijdrage vermeld dient te worden zal per aanvraag in overleg worden bepaald;
  • aan een bijdrage van RWE kunnen geen rechten en/of aansprakelijkheid worden ontleend;
  • over afgewezen verzoeken wordt niet gecorrespondeerd.

Procedure na indienen aanvraag
Vier keer per jaar doet het RWE Cultuurfonds uitspraak over de ingediende aanvragen. In de onderstaande tabel kunt u zien voor welke datum uw aanvraag binnen moet zijn om uiterlijk twee weken na de uitspraak bericht te kunnen ontvangen.
 

Aanvraag indienen voorUitspraak na
15 april 201728 april 2017
1 juni 201714 juni 2017
1 september 20176 september 2017
1 december 20176 december 2017


 
Aanvraag indienen
Aanvragen kunt u schriftelijk en voorzien van doel, achtergrond en begroting indienen bij:

RWE Generation NL, Eemshavencentrale
t.a.v. RWE Cultuurfonds, mw. S. Verver en mw. M. Hoekstra
Amerweg 1
4931 NC Geertruidenberg
 
U kunt uw aanvraag ook per email indienen. Gebruik daarvoor het email adres: info.GenerationNL@rwe.com. Vermeldt aub in het onderwerp: RWE Cultuurfonds.