RWE Cultuurfonds

De Eemshavencentrale van RWE is een grote impuls voor de economie in Groningen en levert een belangrijke bijdrage aan de energievoorziening van Nederland. Wij voelen ons verbonden met de regio en willen dit maatschappelijk onderstrepen door via het RWE Cultuurfonds bij te dragen aan kleinschalige maatschappelijke en culturele projecten in de regio.

Ook al is de Eemshavencentrale groot en imponerend, wij zijn bij het RWE Cultuurfonds vooral gecharmeerd van de kleine of middelgrote projecten uit de dorpen en woongemeenschappen in de regio. Stichtingen, instellingen, dorps-, buurt- en straatverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere organisaties die al volop actief zijn en hun activiteiten een extra impuls willen geven in verband met een jubileum of speciale gelegenheid bijvoorbeeld. Of die willen investeren in kwaliteit. Of wat extra kunnen gebruiken om hun cultureel maatschappelijke activiteit voor het nageslacht te bewaren. De uitstraling van de activiteiten is dan ook vooral lokaal of regionaal. Ze geven energie, zijn vertrouwd en passen in de regio.

Enkele richtlijnen
Alleen aanvragen uit de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum worden in behandeling genomen. Daarnaast komen uitsluitend projecten met een algemeen aanvaard maatschappelijk of cultureel doel komen in aanmerking.
Onze bijdrage is mede-ondersteunend. Dat wil zeggen dat onze bijdrage niet alles bepalend mag zijn voor het al dan niet plaatsvinden of slagen van het project. Zij die op zoek zijn naar Grote Sommen Geld voor Grootse Zaken zijn bij ons verkeerd.

  • Geef bij uw aanvraag een omschrijving van het project/de activiteit: wanneer en waar vindt het plaats? Wie is de doelgroep/zijn de deelnemers/is het publiek? Wat gaat er gebeuren/vindt plaats? Waarom?
  • Voorzie uw aanvraag van een begroting en geef de hoogte aan van het bedrag dat u wilt ontvangen.
  • Na een bijdrage van het fonds overleggen wij met u over de wijze waarop de bijdrage van RWE vermeld kan worden. Heeft u daar al ideeën over, noem ze dan in uw aanvraag.

En tot slot; aan een bijdrage van RWE kunnen geen rechten en/of aansprakelijkheid worden ontleend.
Een meerjarige bijdrage is in de regel niet mogelijk. Over afgewezen verzoeken wordt niet gecorrespondeerd.

Aanvraag indienen
Aanvragen kunt u schriftelijk indienen op onderstaand adres:
RWE Generation NL, Eemshavencentrale
t.a.v. RWE Cultuurfonds, mw. S. Verver en mw. J. Muller
Amerweg 1
4931 NC Geertruidenberg

 
U kunt uw aanvraag ook per email indienen. Gebruik daarvoor het email adres: info.GenerationNL(at)rwe.com. Vermeld aub in het onderwerp: RWE Cultuurfonds.

Procedure na indienen aanvraag
Drie keer per jaar doet het RWE Cultuurfonds uitspraak over de ingediende aanvragen. In de onderstaande tabel kunt u zien voor welke datum uw aanvraag binnen moet zijn om uiterlijk twee weken na de uitspraak bericht te kunnen ontvangen.

 

Aanvraag indienen voorUitspraak na
8 mei 201918 mei 2019
28 augustus 201911 september 2019
6 november 201920 november 2019