Contractor Safety

Om afspraken helder en op het juiste moment vastgelegd te krijgen hanteert RWE Generation NL het 7-stappenplan. De uitgangspunten:

 • Regel veiligheid met contractors voordat een handtekening gezet is.
 • Breng voor aanvang van de werkzaamheden iedereen op de hoogte van de, aan de werkzaamheden gerelateerde risico's/ gevaren.
 • Focus op implementatie van safety standards en monitoren op naleving

De 7 stappen

 1. Contracting Strategy
 2. Contractor Selection
 3. Contract Preparation
 4. Contract Award
 5. Orientation & Training
 6. Managing the Work
 7. Post Contract Evaluation

7 stappenplan (DOC | 0.4 MB)

Click here for English

Contractor Safety

RWE Generation NL Production uses a 7-step plan to make sure that arrangements are set out clearly and at the right time. The principles of this plan are as follows:

 • Make arrangements with contractors regarding safety before signing anything.
 • Before work starts, notify everyone regarding the risks/hazards associated with the work.
 • Focus on the implementation of safety standards and monitoring of compliance

The 7 steps

 1. Contracting Strategy
 2. Contractor Selection
 3. Contract Preparation
 4. Contract Award
 5. Orientation & Training
 6. Managing the Work
 7. Post Contract Evaluation

The 7-step plan (download in Dutch) (DOC | 0.4 MB)