Move safer

Binnen RWE Generation NL wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het Move Safer Programma. Dit programma wordt sinds de zomer van 2014 gehanteerd op de locaties van RWE Generation NL. Move Safer was de opvolger van het Focus op Veiligheid programma dat in de tien jaar daarvoor werd gehanteerd.
Veilig werken begint bij ons gedrag. Het Move Safer programma is gebaseerd op vijf uitgangspunten:  

  1. Ik zorg voor mijn collega’s. Jouw veiligheid is altijd mijn grootste zorg.
  2. Ik ben consistent. Ik volg overal dezelfde principes en procedures en draag dezelfde boodschap uit.
  3. Ik ben zichtbaar. Ik ben een ambassadeur en dé zichtbare vertegenwoordiging van veiligheid.
  4. Ik leer snel. Ik handel onmiddellijk en grondig bij de opvolging van incidenten.
  5. Ik ben gedisciplineerd. Ik volg de afgesproken manier van werken, zonder uitzonderingen, en communiceer daarover en slechte veiligheidsprestaties accepteer ik niet.


Wij hechten een enorm belang aan uw en onze veiligheid. Wij hebben werkwijzen en procedures ontwikkeld die u en ons helpen om veilig op ons terrein en in onze gebouwen en installaties te werken. Op onze centrales werken we volgens de uitgangspunten van het Move Safer programma. Ik nodig u van harte uit om hiervan kennis te nemen, u kunt ze vinden op de buitenborden en op posters in onze gebouwen. Daarnaast zijn onze medewerkers graag bereid u hierover te informeren.

 

Click here for English

RWE Generation NL works according to the principles of the Safer Move Program. This program has been used at the RWE Generation NL locations since the summer of 2014. Move Safer is the successor of the Focus on Safety program that was used in the decade before. Working safe begins with our behavior. The Move Safer program is based on five principles:

  1. I look after my colleagues. I always make your safety my concern.
  2. I am consistent. I use the same principles, same procedures and same message everywhere.
  3. I show visibility. I am an ambassador and a visible representative of safety.
  4. I am quick to learn. I promptly and thoroughly follow up on incidents.
  5. I act with Discipline. I communicate, execute and show zero tolerance on the agreed way of working.

We attach enormous importance to your and our safety. We have developed methods and procedures which help you and us to work safely on our property and in our buildings and facilities. At our plants we work according to the principles of the Safer Move program. We warmly invite you to take note of this. You can find them on the outside signs and posters in our buildings. In addition, our employees are happy to inform you.