HS&S Meldpunt

Melden risicovolle situatie/gedrag. HS&S-incidenten of risicovolle situaties/gedrag kunnen gemeld worden via het HS&S Meldpunt van RWE Generation NL.

Klik hier voor toegang tot het HS&S Meldpunt.

Incidenten worden onderzocht, er worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen en ze worden vastgelegd in het meldsysteem.

Download Meldformulier

Incidenten kunnen ook gemeld worden door het navolgende formulier in te vullen en op te sturen naar: HSE.Productie@essent.nl

Click here for English

Reporting high-risk situations/unsafe conduct. HS&S-related incidents or high-risk situations/unsafe conduct can be reported via RWE Generation NL’s HSE Reporting Site. Click here to access the HS&S Reporting Site (link in Dutch).

Incidents will be investigated and measures will be taken in order to prevent incidents from happening again, and they will be recorded in the registration system.

Download the Report Form

Incidents can also be reported by filling in the form below and sending it to: HSE.Productie@essent.nl.

(Downloads in Dutch)