Last minute risico analyse

Bij RWE Generation NL doen we er alles aan om ongevallen te voorkomen: een goede voorbereiding op het werk, goede materialen, keuringen op gereedschappen en hijsmiddelen, Persoonlijke beschermingsmiddelen, instructies, voorschriften, het programma Move Safer, enzovoorts. Maar veiligheid begint bij jezelf. En hoe goed je ook bent voorbereid, er kunnen zich situaties voordoen waarin je wordt geconfronteerd met gevaren die je in de voorbereiding over het hoofd hebt gezien. Soms zijn de gevaren alleen zichtbaar op de werkplek of in de naaste omgeving. Daarom doen we een beroep op jouw kennis, ervaring en vakmanschap: voer een Last Minute Risico Analyse (LMRA) uit. Doe dit elke dag en op ieder moment. Hieronder vind je de digitale versie van de LMRA-kaart.

Click here for English

Last Minute Risk Analysis

At RWE Generation NL, we do everything we can in order to prevent accidents: making sure that we are well-prepared before starting work and that we have the proper materials, carrying out checks on tools and lifting devices, using personal protective equipment, following instructions and regulations, and implementing the Move Safer programme, etc. But safety begins with you. And however well-prepared you are, situations can arise where you might be confronted with hazards which you have overlooked during your preparations. Sometimes the hazards are only visible in the workplace or in the immediate vicinity. That is why we are calling on your knowledge, experience and expertise, and asking you to carry out a Last Minute Risk Analysis (LMRA). This should be done every day, whatever the day and whatever the time. The digital version of the LMRA chart can be found below.

LMRA Chart (PDF | 0.6 MB)