Risicomatrix

De risicomatrix ondersteunt en maakt ons ervan bewust dat we voor aanvang van het werk de vraag stellen: "Wat zijn de risico's van het werk?" Het linkergedeelte van de risicomatrix staat voor:

  • wat is het potentieel gevolg van een incident?
  • kijk in welke regel je uitkomt.


Het rechtergedeelte van de risicomatrix staat voor:

  • wat is de potentiële kans op een incident met deze gevolgen?
  • Kijk in welke kolom je uitkomt.


Lees uit de kruising van potentiële gevolgen (horizontale regel) en de potentiële kans op een incident (verticale kolom) de getalwaarden. Deze getalwaarden controleren met de waarden van de kleurblokken aan de onderzijde van de risicomatrix.

Click here for English

Risk matrix

The risk matrix is designed as an aid to make us aware of the fact that before starting any work, we should ask ourselves the question: "What risks are associated with the work?"

The left-hand part of the risk matrix is designed to help you identify the following points:

  • What are the potential consequences of an incident?
  • Look along the relevant row.

The right-hand part of the risk matrix is designed to help you identify the following points:

  • What is the potential risk of an incident occurring, with these consequences?
  • Look down the relevant column.

Read off the numerical values from the intersection between potential consequences (horizontal row) and the potential risk of an incident (vertical column). Check these numerical values against the values shown in the coloured blocks at the bottom of the risk matrix.

Risk matrix (PDF | 58 KB)