Factuurinformatie

RWE factuur- en correspondentieadressen

RWE factuur vereisten

Facturen kunnen digitaal verzonden worden, maar ook fysiek naar het factuuradres. Correspondentie met betrekking tot facturatie (herinneringen en aanmaningen) kan digitaal worden verzonden naar info.document@rwe.com of fysiek naar het correspondentieadres

Heeft u vragen over een factuur of een betaling dan kunt contact opnemen met de crediteurenadministratie via het emailadres: Finance_SSC_AP@innogy.com.

click here for English

Invoices can be send digitally but also via post to the invoicing address. Correspondence regarding invoices (reminders, warnings) can be send digitally to info.document@rwe.com or via post to the correspondence address.

If you have a question regarding an invoice or payment please contact our accounts payable department via the email address: Finance_SSC_AP@innogy.com.