Definitieve vergunning Clauscentrale D ter inzage

Het ministerie plaatste hiervoor de zogeheten Kennisgeving Besluiten Modernisering Clauscentrale A-D die u hier in het Nederlands en Duits kunt nalezen. U kunt van vrijdag 21 oktober tot en met vrijdag 2 december het inpassingsplan, de overige besluiten, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locaties:

  • Publiekscentrum Gemeente Maasgouw, Markt 36 te Maasbracht.
  • provincie Limburg, Limburglaan 10, Randwyck-Maastricht, T 06 52555068.

Modernisering Claus A

In april 2012 heeft RWE Generation NL (destijds Essent Energie Productie B.V.) middels een zogeheten Startnotitie bekend gemaakt de huidige Clauscentrale A om te willen bouwen tot een STEG-installatie (Stoom En Gasturbine) genaamd Clauscentrale D. Een ombouw die in grote lijnen gelijk is aan de reeds gerealiseerde ombouw van Clauscentrale B tot Clauscentrale C. In de Startnotitie Clauscentrale D kunt u de plannen lezen.

Ontsluiting Clauscentraleterrein

Tijdens de bouw van Clauscentrale C is gebleken dat het bouwverkeer door de Voortstraat regelmatig voor overlast zorgde. Door Buurtcomité Voortstraat is toen de wens uitgesproken om bij volgende bouwplannen een andere ontsluiting van het Clauscentraleterrein te realiseren. De gesprekken die daarna tussen Provincie, Gemeente en Essent plaatsvonden hebben geleid tot de afspraak dat wanneer door RWE tot de bouw van Clauscentrale D wordt besloten, door de gemeente Maasgouw een nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd. RWE draagt in dat geval financieel bij. Voor meer informatie over de nieuwe ontsluitingsweg verwijzen wij u naar de gemeente Maasgouw.