Waarom biomassa?

De inzet van duurzame biomassa is een noodzakelijke aanvulling op de energieproductie met windmolens en zonnepanelen. Er is momenteel nog onvoldoende duurzame energie (windmolens en zonneparken) om ons hele land van stroom te voorzien. Daarnaast is er ook duurzame energie nodig als de wind niet waait en de zon niet schijnt. Ook daarvoor zorgt biomassa. Energie uit biomassa wordt ook wel bio-energie genoemd. Die naam heeft alles te maken met de bron.

Biomassa, dé brandstof voor de energie transitie

Nederland staat voor de uitdaging om ten behoeve van de energievoorziening over te schakelen naar bronnen die CO₂ neutraal zijn, dus geen extra CO₂ uitstoten. RWE NL draagt graag bij aan deze transitie.  Dit betekent dat we geleidelijk afscheid gaan nemen van fossiele brandstoffen zoals kolen. Wij willen op zo kort mogelijke termijn overschakelen naar meer duurzame grondstoffen.

Dat doen we door onze energie centrales in Geertruidenberg en de Eemshaven om te bouwen tot CO₂-neutrale centrales die draaien op biomassa in plaats van kolen. Energiecentrales zorgen voor continuïteit in energievoorziening . En ze draaien ook als er door de weersomstandigheden even geen of minder stroom is van windturbines en zonnepanelen. Daarom is de vervanging van kolen door biomassa de noodzakelijke , duurzame en flexibele back-up in een nieuwe energievoorziening waarin wind en zon de boventoon voeren.