Hoe duurzaam is biomassa?

Biomassais een zeer duurzaam alternatief voor kolen. Biomassa heeft een kortcyclische CO₂-uitstoot die niet bijdraagt aan de CO₂-concentratie in de atmosfeer. Dat betekent dat hout dat wordt verbrand in relatief korte tijd wordt gecompenseerd door nieuwe aanwas. RWE past alleen biomassa toe die voldoet aan de strengste duurzaamheidscriteria in de wereld. Deze criteria zijn vastgelegd in een convenant met natuur- en milieuorganisaties in Nederland.

Deze transformatie van kolen naar biomassa wordt mede mogelijk dankzij de steun van de Nederlandse overheid. Het Ministerie van Economische Zaken kent voor beide centrales de komende acht jaar structureel SDE+-subsidie toe. Daarmee is deze transitie ook economisch haalbaar.

Vragen

Heeft u vragen over de informatie die wij over biomassa aanbieden of meent u dat wij ergens in de keten niet voldoen aan de GGL, SBP, FSC, PEFC vereisten, stuur dan een mail naar mail. Wij bevestigen binnen twee weken de ontvangst van uw mail en informeren u over de vervolgstappen. U kunt ook een mail sturen naar het aangegeven adres als u een exemplaar wilt ontvangen van de ondertekende ‘intentieverklaring’ met ons commitment aan GGL, SBP, FSC en PEFC.