Energieveld

Waarom ‘Energieveld’?
RWE gaat de komende jaren grote volumes gecertificeerde biomassa importeren ten behoeve van de elektriciteitsproductie. Het mooie van biomassa is: je kunt er veel meer mee dan alleen energie opwekken. Wij zien het als een potentiële motor onder de economie, als we in Nederland op een slimme manier samenwerken. Daarom zijn we het initiatief ‘Energieveld’ gestart.

De kansen van biomassa
Nu nog verdwijnt de biomassa vrijwel rechtstreeks in de energiecentrale, maar er zijn volop mogelijkheden om er eerst grondstoffen uit te halen voor bijvoorbeeld bioplastics en biobrandstoffen. Of materialen voor de bouw of voor alledaagse gebruiksvoorwerpen. De centrales van RWE fungeren daarin als laatste schakel in een keten van bedrijven: als andere bedrijven hun deel uit de biomassa hebben gebruikt, gebruiken wij het restproduct als brandstof voor onze centrales. Zo kunnen we samen nog veel meer waarde toevoegen en (economische) kansen creëren dan alleen het CO2-neutraal maken van onze energievoorziening.

Energieveld

Onder de noemer ‘Energieveld’ brengen we bedrijven en organisaties samen om te kijken of we de ‘biobased economy’ in Nederland een impuls kunnen geven. Dat doen we onder andere door middel van bijeenkomsten in besloten kring met circa 10 CEO’s, CTO’s en andere bestuurders, wetenschappers en financiers uit de biobased ‘keten’. Van vervoer tot opslag, van chemie tot voedingsmiddelen en van brandstoffen tot energieopwekking.We zoeken slimme combinaties die nieuwe toepassingen mogelijk maken, proberen te komen tot praktische pilots en concrete business cases, waaruit nieuwe duurzame producten en bedrijven kunnen ontstaan. Tegelijkertijd kunnen we aan de hand van alle ‘Energievelden’ richting geven aan de toekomst van de biobased economy in Nederland. Wat we nu in het kader van een biobased economy kunnen ontwikkelen, kan tot een langjarig voordeel leiden ten opzichte van de rest van de wereld.

Bijeenkomsten met bestuurders in kleine kring
De eerste Energievelden vonden plaats in december 2016 en april 2017. Er komen vervolgsessies waarin we specifieke deelgebieden binnen de biobased economy verder uitdiepen en concretiseren. Telkens met nieuwe partijen aan tafel, voor welke dat specifieke onderwerp relevant is. Die bijeenkomsten organiseren we met een partner uit de keten. Zo kan Energieveld uitgroeien tot een krachtige beweging die breder gedragen wordt.

Publicatie
Naast bijeenkomsten, brengt Energieveld een publicatie uit waarin we visies en krachtige ideeën van verschillende bedrijven en organisaties bijeenbrengen. Daarvoor hebben we interviews uitgevoerd met bestuurders van verschillende organisaties uit de biobased keten, over de noodzaak en kansen van een biobased economy. De publicatie is bedoeld om het maatschappelijk debat te voeden met nieuwe inzichten en vergezichten en daarmee een bijdrage te leveren aan de toekomst van de BV Nederland.

Indien u de publicatie “Duurzaamheid die werkt” wilt ontvangen, stuur een email naar energieveld@rwe.com

De daad bij het woord
Een impuls geven aan de biobased economie vraagt tijd. Daarom start RWE binnenkort met het vervangen van steenkool door biomassa in haar centrales. We zijn op dit moment volop bezig met de technische aanpassingen om onze centrales geschikt te maken voor het meestoken van biomassa. Vanaf juli draait onze Amercentrale in Geertruidenberg bijvoorbeeld al voor 50% op biomassa en dat zal binnen drie jaar ten minste 80% zijn. En we doen er alles aan om zo snel mogelijk op 100% te zitten. Dat is een dure operatie, vandaar ook dat de overheid ons met subsidie steunt om deze omslag mogelijk te maken.

Onze stelling is: de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland gaat sneller en beter met de slimme inzet van energiecentrales. Die zijn nodig zolang er nog onvoldoende windmolens en zonneparken zijn om ons hele land van stroom te voorzien. En ze zorgen bovendien voor continuïteit in energievoorziening als het even minder waait, of de zon niet schijnt. De ideale, duurzame back-up in een nieuwe energievoorziening waarin wind en zon de boventoon voeren.

De rol die onze kolencentrales in de energietransitie kunnen spelen hebben we verwoord in een folder die u hier kunt downloaden. Gedrukte exemplaren kunt via energieveld@rwe.com aanvragen.