Test nieuw alarm Amercentrale

Het alarm wordt disndag 19 september tussen 09:00 uur en 16:00 uur een of enkele keren hoorbaar getest. In de directe omgeving van de centrale kan dit voor omwonenden hoorbaar zijn. Het geluid is een zogenaamde slow whoop, een van laag naar hoog aanzwellend geluid.

In de toekomst wordt het nieuwe systeem maandelijks stil getest. Het is dan niet hoorbaar voor omwonenden. Ieder jaar vindt een keer een oefening plaats waarbij het signaal wel hoorbaar zal zijn.  Hulpdiensten en de gemeente Geertuidenberg worden daarover van tevoren geïnformeerd.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op via info.generationnl@rwe.com