Innovatie bij RWE Generation

Het is onze doelstelling om vorm te geven aan de energie van de toekomst. Wij willen innovatieve manieren vinden om de elektriciteitsproductie nog efficiënter en milieuvriendelijker te maken.

Onze bedrijfservaring en onze nieuwste onderzoeksresultaten integreren wij in onze dagelijkse gang van zaken. Dat stelt ons in staat, primaire energie altijd efficiënter te benutten. Dit geldt niet alleen voor onze ultramoderne, nieuwe elektriciteitscentrales, maar ook voor oudere installaties in heel Europa. Deze onderwerpen wij regelmatig aan moderniserings- of verbeteringsmaatregelen.

Nog een ander vooraanstaand thema op het gebied van Research & Ontwikkeling bestaat uit de vraag, hoe elektriciteitscentrales op een meer en meer instabiele energiemarkt flexibeler gerund kunnen worden. De doelstelling is om het niet continu beschikbaar zijn van hernieuwbare energiebronnen snel te compenseren met onze energiemix om fluctuaties in het stroomnet te vermijden.

De uitgebreide engineeringexpertise van RWE Generation werd reeds opgenomen in tien van onze grootste elektriciteitscentrales die onlangs in gebruik genomen werden of momenteel nog gebouwd worden.

Kolen zullen nog ruime tijd een belangrijke grondstof voor de elektriciteitsproductie blijven. Wij zoeken daarom voortdurend naar mogelijkheden om kolen als brandstof nog efficiënter te benutten en de CO2-uitstoot te verminderen.