Uw instellingen voor cookies en pixels op group.rwe

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

    • Behouden de stabiliteit van de website.
    • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
    • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
    • Leveren advertenties die bij uw interesses passen.
    • Zorgen ervoor dat u interessante inhoud direct op uw socialmedia-netwerk kunt delen.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op group.rwe te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen

Milieubescherming

Bewust en verantwoordelijk omgaan met het milieu

Iedereen moet helpen om het milieu te beschermen. Wij als onderneming zijn ons hiervan bewust en zetten ons in voor de bescherming van het milieu, het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en de vermindering van de uitstoot. Daarom hebben wij maatregelen voor milieubescherming en energie-efficiëntie verankerd in onze bedrijfsprocessen. In onze gedragsregels en gedragscode zetten wij ons in voor een verantwoordelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bevordering van milieuvriendelijke technologieën. Daarnaast benoemen de RWE-bedrijven milieufunctionarissen die ervoor zorgen dat milieubescherming, in het kader van het milieumanagementsysteem, in al onze activiteiten op een verantwoordelijke manier worden geïmplementeerd, dat onze duurzaamheidsprincipes in acht worden genomen en dat we ons doel nastreven om nadelige gevolgen op ecosystemen en andere risico's te voorkomen. In de regio's waar wij actief zijn, vormen strenge milieuwetgeving en vergunningseisen het kader voor onze bedrijfsactiviteiten. In sommige gevallen gaan onze activiteiten verder dan de verplichtingen die ons worden opgelegd door wetten of vergunningen.

RWE investeert in milieubescherming om een doorlopend verbeteringsproces te realiseren op het gebied van energie, water, biodiversiteit, uitstoot, afval en afvalwater.

Milieubeheersysteem

Om onze belangrijkste milieugerelateerde activiteiten te beheersen, hebben we een milieumanagementsysteem geïmplementeerd binnen de bedrijven van de onderneming die bijvoorbeeld over productiefaciliteiten beschikken. De dekkingsgraad van het milieubeheer is 100%.Op dit gebied volgen wij de internationale milieunorm ISO 14001, terwijl we ook rekening houden met de specifieke nationale en wettelijke vereisten. Milieu-auditors evalueren regelmatig onze milieuprestaties, identificeren de bijbehorende risico's en kansen, en gebruiken de resultaten om systematische verbeteringen te realiseren. Van alle milieumanagementsystemen binnen de onderneming was in 2019 89% extern gecertificeerd. Ons doel is om met behulp van externe certificering of audits een dekking van 100% aan te tonen.