Uw instellingen voor cookies en pixels op group.rwe

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

    • Behouden de stabiliteit van de website.
    • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
    • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
    • Leveren advertenties die bij uw interesses passen.
    • Zorgen ervoor dat u interessante inhoud direct op uw socialmedia-netwerk kunt delen.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op group.rwe te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen

Veiligheid

Overal veilig aan het werk

Onze medewerkers en de medewerkers van onze partnerbedrijven komen vaak op plekken waar speciale eisen gelden op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dat geldt met name voor mensen die werken in onze dagbouwmijnen, in de technische ruimtes van onze centrales of bij onze windturbines. Wij willen dat iedere medewerker net zo gezond naar huis gaat, als dat hij de werkdag begon. Ongevallen en andere gezondheidsrisico's proberen we zo veel mogelijk te beperken met behulp van ons uitgebreide werkveiligheidsmanagement en een bedrijfscultuur waar veiligheid voorop staat. Al onze medewerkers volgen cursussen over ongevallenpreventie. Ook zijn zij zich bewust van het belang van verantwoord gedrag op het gebied van gezondheid en veiligheid, omdat we deze onderwerpen voortdurend bespreken en hen blijven informeren.

Veiligheid van omwonenden, regelmatige oefeningen en een voortdurende dialoog

Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers, maar ook voor de mensen die in de omgeving van onze centrales wonen. Daarom zijn en blijven we voortdurend met hen in gesprek. Dankzij regelmatige oefeningen zorgen we ervoor dat iedereen voortdurend paraat is. Daarnaast is de bedrijfsleiding, in nauwe samenwerking met de vakafdelingen, voortdurend bezig om de veiligheidsmaatregelen en noodplannen voor eventuele storingen en incidenten te optimaliseren. Hierbij is het vooral belangrijk om onze preventieve maatregelen uit te breiden en te versterken. Ook de plaatselijke brandweer, de noodhulpdiensten en de bevoegde districtsbesturen zijn bij dit proces betrokken. Mocht er zich op een van onze centrales een incident voordoen dat ernstige gevolgen voor de omgeving zou kunnen hebben, dan zal ons operationele nood- en preventieplan, dat zorgvuldig is afgestemd met de autoriteiten, in werking treden. Ook zal het rampenpreventieplan van de verantwoordelijke autoriteiten onmiddellijk van kracht worden.

Cyberveiligheid

Als belangrijke energieproducent maakt RWE deel uit van de zogenoemde 'kritieke infrastructuur'. En dus zijn wij ons bewust van ons maatschappelijke belang. Om die reden zijn Security Management en Cyber Security Management belangrijke managementfuncties binnen de onderneming. Een grootschalig incident, bijvoorbeeld een cyberaanval op onze centrales, zou kunnen leiden tot omvangrijke storingen in de energievoorzieningen – met enorme gevolgen voor de dagelijkse activiteiten, de gezondheid en het leven in en rondom onze energiecentrales, en natuurlijk de economische toekomst van de onderneming. Hierdoor is het essentieel dat we ons goed voorbereiden op een breed scala aan potentiële incidenten, door de juiste planning en opleidingen te volgen – ook bij incidenten die relatief onwaarschijnlijk zijn, maar wel een grote impact kunnen hebben. Het voorkomen van dergelijke incidenten is ons belangrijkste doel.

Op basis van risico-evaluaties worden kritische bedrijfsmiddelen geïdentificeerd. Vervolgens worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze middelen te beschermen. Om goed voorbereid te zijn op cyberaanvallen en om adequaat te kunnen reageren, wordt het dreigingsniveau voortdurend geanalyseerd en geëvalueerd. Naast online trainingen, posters en artikelen zijn met name live-hackingevents een effectieve manier om onze medewerkers te wijzen op de risico's.

De kanalen waarmee wij incidenten kunnen melden bij de betrokken autoriteiten zijn wettelijk vastgelegd. We bereiden ons samen voor op mogelijke noodsituaties. Lokale noodoefeningen worden meestal uitgevoerd in samenwerking met de plaatselijke autoriteiten, zoals de politie en de brandweer.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in het volgende

Medewerkers

Gezonde en tevreden medewerkers zijn het belangrijkste bedrijfsmiddel van RWE.

Lees verder

Duurzame leverketen

De inkoop van grondstoffen op basis van duidelijke principes.

Lees verder (in het Engels)

Zorgvuldigheidsplicht voor mensenrechten

Wij respecteren en beschermen de rechten van de mens.

Lees verder (in het Engels)