lignite energy pulverized

LE pulverized je vysoce hodnotným průmyslovým prachovým palivem s nízkým obsahem síry, vyrobeným sušením a rozmělněním hnědého uhlí. Jeho velmi dobrá reakce při hoření se dá vysvětlit velmi vysokým podílem těkavých součástí a velkým vnitřním povrchem. Manipulace se uskutečňuje v uzavřeném systému, čímž se dosahuje jeho snadného použití, které se dá srovnat s použitím zařízení na topný olej. Významnou výhodou LE pulverized je velmi vysoký cenový rozdíl ve srovnání s obvyklými konkurenčními druhy energie, jako jsou např. topný olej a zemní plyn. Dnes se v řadě procesů intenzivních na energii používá více než 3 milióny tun LE pulverized ročně. To odpovídá množství energie srovnatelné s použitím více než 1,8 miliardy litrů topného oleje! Spalovací zařízení na uhelný prach se vyznačují nižší potřebou místa a vysokou regulační rychlostí. Nákladná opatření na dodržení zákonných emisních hodnot nejsou zapotřebí. Úprava stávajícího spalovacího zařízení, fungujícícho na bázi topného oleje nebo zemního plynu, na palivo "hnědouhelný prach" se dá často provést za pomoci standardních konstrukčních součástí bez náročné přestavby.

Kromě použití v energeticky intenzivních průmyslových procesech se LE pulverized stále častěji používá jako palivo pro výrobu horkého plynu, např. pro menší sušičky na sušení nejrůznějších produktů. Vzhledem ke značně nižším nákladům na palivo může být použití LE pulverized zajímavé už od spalovacího topného výkonu ve výši přibl. 2 MW.