Hospodárnost

Předpokladem pro přechod na energii z hnědouhelného prachu (lignite energy pulverized) je kromě technické realizovatelnosti také hospodárnost. Lignite energy pulverized je palivem, které není dotováno, je dlouhodobě k dispozici a jeho cenový vývoj se dá kalkulovat.

Výhody:

  • značné nákladové výhody ve srovnání s konkurenční energií
  • jistota při zásobování
  • pevná, a tedy kalkulovatelná cena za energii
  • rychlá amortizace plánovaných investic vzhledem k nízkým nákladům za palivo.