Možnost použití

Lignite energy pulverized se používá v řadě procesních spalovacích zařízení. Při přeměně spalovacícho zařízení, které většinou funguje na bázi topného oleje nebo plynu, na palivo „hnědouhelný prach” se často pouze demontuje instalované hořákové zařízení a nahradí se hořákem na uhelný prach. Dodatečná přestavba sušícího zařízení je nutná pouze zřídka. Kromě hořákových zařízení s přímým vytápěním se LE pulverized může používat i v zařízeních s nepřímým vytápěním. Odpovídající výměníky tepla jsou dispozici na trhu. Nákladná opatření na dodržení zákonných hraničních hodnot ohledně emisí nejsou zapotřebí. Kromě použití v energeticky intenzivních průmyslových procesech se LE pulverized stále více používá také jako palivo pro výrobu horkého plynu pro sušičky na sušení nejrůznějších produktů. Vzhledem ke značně nižším nákladům na palivo může být použití LE pulverized zajímavé už od spalovacího tepelného výkonu ve výši přibl. 2 MW.

LE pulverized se bud’ už používá nebo se jeho užití plánuje v sušicím procesu při výrobě následujících produktů:

 • produkty ze sádry
 • prášková malta
 • vlákniny
 • hnojivo
 • písek a kyz
 • surová hlína
 • keramzit a bentonit
 • stavebniny
 • pemza a přírodní kámen
 • minerální kameny jako příměsi do asfaltu
 • krmivo
 • produkty z vápna
 • průmyslový sypký materiál
 • filtrační popel
 • dřevní vlákna