Hnědouhelný prach

Směrné hodnoty analýzy hnědouhelného prachu

 

Zrnitost (mezní hodnoty)
usazenina na 200 µmváhová procenta16,0
usazenina na 90 µmváhová procenta43,0
obsah vodyváhová procenta11,0
obsah popelaváhová procenta4,0
těkavé složkyváhová procenta45,0
fixní uhlíkváhová procenta40,0
síraváhová procenta< 0,35
výhřevnost (HU)kJ/kg22.200