Zušlecht’ování u RWE Power 2012

 

výroba

mil. t

váhová procenta

brikety 1,1925
hnědouhelný prach2,9563
hnědé uhlí na fluidní spalování0,368
koks z hnědého uhlí0,174

Závod Frechen

 

Kapacita:až 6,5 mil. t/ročně surového uhlí
Počet zaměstnanců:658
Produkty:hnědouhelný prach, brikety na vytápění domácností, průmyslové brikety

Závod Fortuna-Nord

 

Kapacita:až 5,5 mil. t/ročně surového uhlí
Počet zaměstnanců:361
Produkty:prach z hnědého uhlí, hnědé uhlí na fluidní spalování, koks z hnědého uhlí

Závod Ville-Berrenrath

 

Kapacita:až 5,0 mil. t/ročně surového uhlí
Počet zaměstnanců:41
Produkty:hnědouhelný prach