lignite energy pulverized

LE pulverized is een zwavelarme, hoogwaardige industriële brandstof in poedervorm die door het drogen en vermalen van ruwe bruinkool wordt verkregen. Het zeer goede verbrandingsgedrag is te danken aan het zeer hoge aandeel vluchtige bestanddelen en het grote interne oppervlak. De toepassing vindt in een gesloten systeem plaats, waardoor een gebruiksgemak bereikt wordt dat vergelijkbaar is met dat van stookoliesystemen. Een significant voordeel van LE pulverized is het grote prijsverschil met de gangbare concurrerende energiebronnen zoals stookolie en aardgas. Tegenwoordig wordt in een groot aantal energie-intensieve processen meer dan 3 miljoen ton LE pulverized per jaar verbruikt. Dit komt overeen met een hoeveelheid energie van meer dan 1,8 miljard liter stookolie! Stofverbrandingsinstallaties onderscheiden zich door een gering ruimtebeslag en een hoge regelsnelheid. Er zijn geen kostbare, complexe maatregelen voor de naleving van wettelijke emissiewaarden noodzakelijk. Het aanpassen van een bestaande stookinstallatie van stookolie of aardgas naar de brandstof “bruinkoolstof” vindt vaak met gestandaardiseerde componenten zonder uitgebreide modificaties van de stookinstallatie plaats.

LE pulverized wordt niet alleen gebruikt in energie-intensieve industriële processen, maar ook meer en meer als brandstof om heet gas te genereren, bijv. voor kleinere drooginstallaties om de meest uiteenlopende producten te drogen. Door de duidelijk lagere brandstofkosten kan het gebruik van LE pulverized al bij een verwarmingscapaciteit vanaf ca. 2 MW interessant zijn.