Installatietechniek

Afgezien van de brander bestaat een LE pulverized installatie in essentie uit de stofsilo en de doseer- en transportinstallaties. De kleinste gestandaardiseerde eenheid van een LE pulverized-silo-installatie heeft een capaciteit voor 120 m³ resp. 60 t
LE pulverized. Dit komt overeen met een hoeveelheid energie van meer dan 40.000 liter stookolie. Dit siloformaat is vaak volledig toereikend voor een gegarandeerd betrouwbare brandstoftoevoer.