lignite energy pulverized

Produkowana z węgla brunatnego w procesie jego suszenia i rozdrabniania LE pulverized jest wysokiej jakości paliwem pyłowym o niewielkiej zawartości siarki do zastosowań przemysłowych. Jej bardzo dobre właściwości palne wynikają ze szczególnie wysokiego udziału części lotnych oraz dużej powierzchni wewnętrznej. Stosuje się ją w układach zamkniętych, dzięki czemu uzyskuje się komfort użytkowania podobny do tego, jaki zapewniają olejowe instalacje grzewcze. Istotną zaletą LE pulverized jest duża różnica jej ceny w stosunku do typowych, konkurencyjnych źródeł energii, takich jak np. olej opałowy i gaz ziemny. Dzisiaj w wielu energochłonnych procesach zużywa się ponad 3 mln ton LE pulverized rocznie. Odpowiada to ilości energii z ponad 1,8 mld litrów oleju opałowego! Paleniska pyłowe charakteryzują się tym, że nie potrzebują dużo miejsca i są szybko regulowalne. Nie ma więc konieczności podejmowania kosztownych działań w celu dochowania obowiązujących limitów emisji. Przestawienia istniejących instalacji spalania z oleju opałowego lub gazu ziemnego na paliwo w postaci pyłu węgla brunatnego można często dokonać przy pomocy elementów standardowych bez konieczności kosztownej przebudowy instalacji.

LE pulverized, oprócz stosowania w energochłonnych procesach przemysłowych, jest coraz częściej wykorzystywana jako paliwo do produkcji gorącego gazu, np. do suszenia różnych produktów w małych suszarniach. Dzięki dużo niższym kosztom paliwa intersujące staje się wykorzystanie LE pulverized w instalacjach już od ok. 2 MW mocy cieplnej źródła spalania.