Ekonomiczność

Warunkiem przestawienia się na lignite energy pulverized jest oprócz wykonalności technicznej ekonomiczność. Lignite energy pulverized jest paliwem niesubwencjonowanym, długookresowo dostępnym i przewidywalnym pod względem cen.


Zalety:

  • istotne korzyści po stronie kosztów w porównaniu z konkurencyjnymi źródłami energii
  • pewność zaopatrzenia
  • stała i tym samym przewidywalna cena energii
  • szybka amortyzacja koniecznych inwestycji ze względu na niskie koszty paliwa