Możliwości wykorzystania

Lignite energy pulverized jest wykorzystywana w wielu paleniskach przemysłowych. W celu przestawienia istniejącej instalacji paleniskowej z dotychczas najczęściej wykorzystywanego oleju opałowego lub gazu ziemnego na paliwo w postaci pyłu węgla brunatnego często wystarczy zaledwie zdemontować istniejący palnik i zastąpić go palnikiem na pył. Rzadko zachodzi konieczność dokonania dodatkowych prac adaptacyjnych suszarni. Oprócz wykorzystywania w palnikach bezpośredniego spalania, LE pulverized może być także stosowana w instalacjach w pośrednim systemie spalania. Na rynku dostępne są odpowiednie wymienniki ciepła. Nie ma konieczności podejmowania kosztownych działań w celu dochowania obowiązujących limitów emisji. LE pulverized, oprócz stosowania w energochłonnych procesach przemysłowych, jest coraz częściej wykorzystywana jako paliwo do produkcji gorącego gazu dla suszarni do suszenia różnych produktów. Dzięki dużo niższym kosztom paliwa intersujące staje się wykorzystanie LE pulverized już od ok. 2 MW mocy cieplnej źródła spalania.

Już obecnie wykorzystuje się lub planuje się wykorzystanie LE pulverized przy produkcji następujących wyrobów:

 • produktów z gipsu
 • zapraw suchych
 • materiałów włóknistych
 • nawozów sztucznych
 • piasku i żwiru
 • gliny surowej
 • keramzytu i bentonitu
 • materiałów budowlanych
 • betonu pumeksowego i kruszyw naturalnych
 • kruszyw mineralnych dla branży producentów asfaltu
 • pasz
 • wyrobów wapiennych
 • sypkich materiałów przemysłowych
 • popiołów filtracyjnych
 • włókien drzewnych