Technologia

Na instalację na LE pulverized, oprócz palników, składa się przede wszystkim silos na pył oraz podajnik i przenośnik. Najmniejsza standardowa jednostka instalacji na pył z silosem ma pojemność 120 m³ lub ok. 60 t LE pulverized. Odpowiada to ilości energii prawie 40 tys. l oleju opałowego. Taka pojemność silosu jest często w pełni wystarczająca dla zabezpieczenia pewności dostaw paliwa.