Pył węgla brunatnego

Wartości analizy pyłu węgla brunatnego

 

Uziarnienie (wartości graniczne)
Pozostałość na sicie 200 μm% masy16,0
Pozostałość na sicie 90 μm% masy43,0
Wilgotność% masy11,0
Zawartość popiołu% masy4,0
Zawartość części lotnych% masy45,0
Zawartość węgla stałego% masy40,0
Zawartość siarki% masy< 0,35
Wartość opałowa (dolna)kJ/kg22.200