Ochrona środowiska

Materiały opałowe Heizprofi spełniają wymagania przepisów o ochronie środowiska. (rozporządzenie dla małych i średnich urządzeń grzewczych). Aby unikać zbędnej emisji należy stosować właściwe materiały opałowe; urządzenie grzewcze powinno być sprawne i posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty oraz należy przestrzegać zaleceń dotyczących prawidłowego użytkowego urządzenia, właściwego rozpalania itp.

Przestrzegając wskazówek producenta urządzenia grzewczego oraz używając materiałów opałowych Heizprofi mają Państwo pewność, że nie przyczyniają się Państwo do wzrostu emisji.